Friend like you

Tina har hört att grannen spelar gitarr!